Оренда е знание, път, закон. Оренда не е светлина нито мрак. Тя не е нищо съществуващо и е във всичко съществуващо. Оренда е част от всичко, но не и всичко.

Ореда символите носят посланието, движението, те са принципи. Нo са само способ, метод за отключване на съществуващата енергия. Оренда не е способ и не е метод. Оренда е цяло. Оренда е мост, от старото към новото, нов поглед. Оренда е сила от правила и принципи на движението.

Простото в нея е сложно и сложното в нея е просто. Оренда е душата на всеки човек. Оренда е постигането на връзката с душата. Когато се слеят човек и душа резултата е двойна Оренда. Приобщи ли се и Духът – тройна Оренда. Това е истинската Оренда. Единенеие на дух, душа и тяло. Цялостност. Затова има три пътя на достигане, на владеене. Три нива на символите, три моменти на свързване.

Основното послание на Оренда е:
“Всичко което Е – СЪМ, всичко което СЪМ – Е”

Всички сме свързани. Всичко е взаимосвързано. Всеки човек е чудотворец. Всеки човек е Бог, но първо трябва да открие Божествената си енергия(същност). Оренда е Свобода. Истинската цялост на човек.

Ние задвижваме и устремяваме нашето намерение, след което се синхронизираме с Оренда и чудесата стават възможни.

Източник